Vijesti

STOLAČKI LJETNI UNIVERZITET

Fondacija Mak Dizdar i Udruženje “Slovo Gorčina” objavljuju poziv na

STOLAČKI LJETNI UNIVERZITET

U sklopu festivala kulture “Slovo Gorčina”, od 27. do 29. jula 2018. godine u Stocu će biti održan prvi Stolački ljetni univerzitet. Tema ovogodišnjeg ljetnog univerziteta jeste život i djelo Maka Dizdara, o kojima će se razgovarati u sklopu četiri predavanja: Mak Dizdar i književni kanon(i), Gdje je nestala Kosara: žene u bosanskohercegovačkoj književnosti, Mak Dizdar iz pjesničke perspektive i Život Maka Dizdara. O ovim temama govorit će, između ostalih, i Amila Buturović sa Univerziteta York u Torontu, Šejla Šehabović, direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Adrijana Vidić sa Sveučilišta u Zadru i Vladislava Gordić Petković sa Univerziteta u Novom Sadu.

Na Stolačkom ljetnom univerzitetu predviđeno je učešće deset stolačkih i deset gostujućih studenata i studentica (iz BiH i drugih zemalja). Za goste je obezbijeđen smještaj i troškovi boravka u Stocu. Prijave, koje se sastoje od CV-a i motivacionog pisma, primaju se do nedelje, 17. juna 2018. godine, na email adresu info@slovogorcina.ba. Od svih studenata i studentica očekuje se aktivno učešće na predavanjima i pomoć pri održavanju festivala “Slovo Gorčina”.

I ktomu još...