Učesnici

Safet Zec

Kada pomenemo značajne umjetničke cikluse kao što su 𝘚𝘳𝘦𝘣𝘳𝘦𝘯𝘪𝘤𝘢, 𝘡𝘢𝘨𝘳𝘭𝘫𝘢𝘫, 𝘌𝘨𝘻𝘰𝘥𝘶𝘴, sigurni smo da znate da je riječ o slikarskom maestru - Safetu Zecu. Njegovi radovi postavljeni su u najznačajnim galerijama širom svijeta, te smo iznimno ponosni što će ovaj vanvremenski umjetnik izložbu svojih radova imati u okviru ovogodišnjeg Festivala.

Subota, 27. jula 2024, 10:00, Šipad

𝐒𝐀𝐅𝐄𝐓 𝐙𝐄𝐂, rođen 1943. godine u Rogatici, je bosanskohercegovački akademski slikar i grafičar. U Sarajevu je završio Školu primijenjenih umjetnosti, a diplomirao na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, gdje je i magistrirao. Jedan je od najznačajnijih umjetničkih stvaralaca današnjice. Imao je preko 70 samostalnih izložbi u BiH i svijetu. Za svoj rad je dobio preko 20 stručnih nagrada i priznanja, a posebno se ističe Orden za umjetnost i književnost Republike Francuske, kojim je odlikovan 2007. godine. Njegova djela su zastupljena u svim evropskim i svjetskim galerijama, te privatnim kolekcijama. Član je ULUBiH-a i niza umjetničkih asocijacija u Evropi. Živio je u Beogradu, Udinu, Veneciji, Parizu, a sada svoju životnu i umjetničku inspiraciju (pro)nalazi i u Sarajevu i Počitelju.