Laureati

Rapko Orman

Rapko Orman

Rapko Orman rođen je 1945. godine u Sturbi kod Livna. Diplomirao je na Višoj pedagoškoj školi u Banjaluci. Radio je na Narodnom univerzitetu/sveučilištu – Centar za kulturu i obrazovanje, do ljeta 1993. Od jeseni 2001. godine nastavnik je u Osnovnoj školi “Ivan Goran Kovačić” u Livnu – područna škola u Lištanima.

Za poeziju je nagrađivan: Slovo Gorčina (1979), Teslićko proljeće (1989). Brojne Ormanove pjesme uglazbio je mr. kompozicije i dirigent Aldo Kezić, a neke izvedene i na međunarodnim festivalima suvremene glazbe (Opatija, Pula, Zagreb…) Živi u Livnu.

I ktomu još...