Vijesti

POZIV ZA STUDENTE: VOLONTIRAJTE NA FESTIVALU KULTURE “SLOVO GORČINA”

Festival kulture “Slovo Gorčina” poziva 10 studenata/studentica da prisustvuju ovogodišnjem festivalu, koji će se održati od 28. do 30. jula 2023. godine u Stocu, uz pokrivene troškove smještaja i hrane.

Od studenata se očekuje:
▪ volonterski rad na pripremi festivalskih programa i lokacija,
▪ prisustvo i aktivno učešće na programima festivala,
▪ pisanje osvrta na jedan ili više festivalskih programa, koji će biti objavljeni na
zvaničnoj stranici festivala.


Organizator će:
▪ osigurati hostelski smještaj na bazi punog pansiona za vrijeme trajanja festivala,
▪ organizovati volonterski rad na način koji omogućava balans između radnih
obaveza i prisustva festivalskim programima,
▪ objaviti najbolje tekstove studenata/volontera na web stranici i/ili društvenim
mrežama festivala.

Poziv je otvoren do 23. juna 2023. godine za studente svih usmjerenja s izraženim interesom za književnost i kulturu. Izuzetno, organizator će prihvatiti prijave mladih koji nemaju status studenta, ako ocijeni da bi svojim interesom i motivacijom za učešće i rad na festivalu bili odgovorajući kandidati.

PRIJAVA PUTEM LINKA https://prijave.slovogorcina.ba/prijavnica-za-volontere/