KULTURNA MANIFESTACIJA SLOVO GORČINA

ADRESA:
P. P. br. 49, 88360 Stolac

slovo.gorcina@yahoo.com

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA:
Edim Šator

SEKRETAR:
Ajla Pezo

Pošalji e-mail
(opcionalno)