Vijesti

Konkurs za dodjelu književne nagrade Mak Dizdar (Slovo Gorčina 2015)

Upravni odbor Kulturne manifestacije Slovo Gorčina, Stolac, na sjednici održanoj dana 06.06.2015. godine, raspisuje

KONKURS / NATJEČAJ

za dodjelu književne nagrade Mak Dizdar za prvu neobjavljenu knjigu poezije. Rukopise u tri primjerka, obavezno pod šifrom i sa rješenjem šifre (koja će sadržavati ime i prezime, adresu i broj telefona), slati na adresu:

P. P. br. 49

88 360 Stolac (sa naznakom za Kulturnu manifestaciju Slovo Gorčina).

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju svi građani Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore koji do sada nemaju objavljenu knjigu pjesama i preko 35 godina.

Rukopise treba poslati najkasnije do 12. avgusta 2015. godine, nakon čega će žiri proglasiti nagrađene mlade pjesnike.

Nagrade:

  • Prva nagrada, statueta Gorčina, štampanje knjige pjesama i novčana nagrada u iznosu od 150,00 eura
  • Druga nagrada 100,00 eura
  • Treća nagrada 50,00 eura

Objavljivanje rezultata Konkursa/Natječaja i dodjela nagrade Mak Dizdar održat će se na manifestaciji Slovo Gorčina u Stocu, u avgustu 2015. godine.

Rukopisi se ne vraćaju.

Upravni odbor
Kulturna manifestacija Slovo Gorčina
Stolac

I ktomu još...