(Pastir Pastirici kao i Kralj Kraljici)

Liblaliga linelima

Lido liočilinjeg livilida

Lidraliža lisi limi

Liod lioličiliju

Lidraliga

Snjegovi postaju sve dublji i crnji kao grijesi
U životu koji se bliži svome kraju

Hoćemo li još uvijek imati oči
Kada jabuka u vrtu pusti prvi bijeli cvijet

Ruka do ruke
luka do luke
Ruka u ruci
muka u muci

Zemlja priteže
nebo visoko
O da sam ptica
da sam soko

Koliko kola od dola do dola
Koliko bola od kola do kola

Koliko jada od grada do grada
Koliko greba od brega do brega

Koliko krvi od usudnih rana
Koliko smrti do suđenog dana

Koliko kola od dola do dola
Koliko bola od kola do kola

Kolo do kola od bola do bola