Trebalo bi opet naučiti da slušamo kako dažd pada pada

Trebalo bi se odkameniti i poći bez osvrtanja kroz kapiju grada

Trebalo bi ponovo pronaći izgubljene staze od one plave trave

Trebalo bi u obilju bilja zagrliti panične makove i mrave

Trebalo bi se iznova umiti i sniti u jasnim kapima ozorne rose

Trebalo bi onesvjestiti se u tamnim vlasima neke travne kose

Trebalo bi načas stati sa suncem svojim i sjenkom svojom stasati

Trebalo bi se konačno sastati sa već davno odbjeglim vlastitim srcem

Trebalo bi se odkameniti I proći bez osvrtanja kroz kamenu kapiju ovog kamenog grada

Trebalo bi htjeti I svu noć bdjeti slušajući kako dažd pravedni pada pada pada.