(Pastir Pastirici kao i Kralj Kraljici)

Liblaliga linelima

Lido liočilinjeg livilida

Lidraliža lisi limi

Liod lioličiliju

Lidraliga